Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

Předčasný důchod

Co dělat, když chci jít do předčasného důchodu?

 

Současná legislativní úprava umožňuje předčasný odchod do důchodu. Co vše je potřeba splnit a o kolik bude nižší procentní výměra vypláceného důchodu se dozvíte v následujícím rádci.

Na předčasný starobní důchod má podle § 31 zákona o důchodovém pojištění nárok pojištěnec, jestliže:

V současné době není zapotřebí splňovat žádné jiné podmínky. Pro získání nároku na tento druh důchodu, musíte podat žádost na příslušné správě sociálního zabezpečení. Za den vzniku nároku na důchod se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.

Přiznání předčasného starobního důchodu je nevratné, neboť vylučuje nárok na obecný starobní důchod.

Předčasný starobní důchod se stanoví tak, že se procentní výměra sníží o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku.

 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one