Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

Praktické rady

              
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Blíží se mi šedesátka a rád bych věděl, jak je to v seniorském věku se zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel.

Zdravotní způsobilostí se podle tzv. silničního zákona (zákon č. 361/2001 Sb.) rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel. Posuzuje ji váš praktický lékař či lékař zařízení závodní preventivní péče. Zdravotní stav posuzují podle prohlášení držitele řidičského průkazu (tedy vašeho vyjádření, jak se cítíte), podle lékařské prohlídky a případných dalších odborných vyšetření, pokud jsou potřeba. Podle toho pak rozhodne o vaší způsobilosti, způsobilosti s podmínkou (například, že musíte mít při řízení brýle). Ve výjimečných případech může rozhodnout i o vaší nezpůsobilosti.
Je však velice dobré, že se ptáte. Prohlídku totiž musíte absolvovat (jedná se o zákonnou povinnost) nejdříve 6 měsíců před dosažením 60., 65. resp. 68. roku věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku. Po dosažení 68. roku věku pak každé dva roky. Váš praktický lékař může vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu stanovit lhůtu kratší. Náklady na lékařské vyšetření hradí podle zákona žadatel, což jste v tomto případě bohužel vy.
U většiny praktických lékařů stojí základní vyšetření a vystavení posudku 300,- Kč, u některých lékařů až 500,- Kč.
Pokud jsou však potřeba nějaká specializovaná vyšetření, může vše stát i více. Doporučuji vám vždy se dopředu lékaře zeptat. Nezbývá než popřát hodně zdraví, ať už chodíte pěšky, jezdíte na kole či automobilem.


DOMÁCÍ PÉČE NEBO OSOBNÍ ASISTENCE?

Jsem vdovec, žiji sám a děti mě navštěvují jednou týdně. Chodím o berlích a na domácnost už proto nestačím. Nechci se stěhovat do domova seniorů, i když bych na něj měl nárok. Bojím se změny, nechce se mi z vlastního prostředí, dokud to není úplně nutné. Existuje možnost, jak situaci zvládnout sám?

Pokud plně nezvládáte péči o sebe a byt, neznamená to, že jediným východiskem je odstěhování do domova seniorů. Určitým mezistupněm v péči může být pečovatelská, případně asistenční, služba. Osobní asistence je určena pro osoby se sníženou soběstačností – služby mohou využívat nejen senioři, ale i vozíčkáři, lidé se sníženou hybností či demencí. Klientům je poskytována převážně v jejich domově. Osobní asistent vás doprovodí na úřad, na nákup, vyplní složenky, v některých případech i pomůže klientovi při zájmových aktivitách jako jsou procházky či návštěvy divadla. Ceny za osobní asistenci začínají od 50 korun za hodinu.
Pečovatelské služby bývají ještě rozsáhlejší než asistenční, měly by zajistit všechny úkoly (převazy, injekce, v některých případech i pomoc s hygienou). Zajistí také úklid bytu, nákup či donášku obědů. Stejně jako v prvním případě platí, že rozdíly mezi službami a cenami za ně mohou být velké, stejně tak se může lišit objem poskytovaných služeb.
Do určité míry ceny upravuje nová vyhláška zákona o sociálních službách. Ta však garantuje pouze ceny těch organizací, které se deklarují jako poskytovatelé sociálních služeb.
Pokud je senior zdravotně handicapován, může požádat o příspěvek na péči. Zda a na jak vysoký má nárok, doloží obvodní lékař a podle daných kriterií zreviduje lékař posudkový.

SEPSÁNÍ ZÁVĚTI

Rád bych sepsal závěť a nevím, jak na to. Také nevím, co se stane, když závěť nenapíši.

Sepsání závěti, poslední vůle nebo jak říkali naši předkové – testamentu – je poměrně jednoduché. Aby závěť byla platná, je třeba dodržet jen několik pravidel. Ten, kdo závěť sepisuje, tzv. zůstavitel, může závěť napsat buď vlastní rukou, nebo ji zřídit v jiné písemné podobě za účasti svědků, nebo ve formě notářského zápisu. V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná. Nejprve něco o nejběžnějším typu – o tzv. vlastnoruční závěti. Tato závěť je platná, jen pokud je sepsaná vlastní rukou a vlastnoručně podepsaná. Také je potřeba, aby zůstavitel dostatečně jasně určil svoji osobu (stačí jméno a příjmení, ale je lépe uvést i další údaje, jako je např. bydliště a datum narození), a aby dostatečně zřetelně označil, co komu odkazuje.
Pokud nesepíšete závěť vlastní rukou (bude napsána např. na psacím stroji), potřebujete k tomu dva svědky, kteří musí být přítomni současně a kteří musí pak závěť spolu s vámi podepsat. Svědky ale nesmí být osoby, které jsou v dané závěti uvedené jako dědicové. Pokud nemůžete číst nebo psát, budete potřebovat svědky tři, z nichž jeden bude pisatel, druhý předčitatel a třetí svědek. V závěti pak musí být uvedeno, že jako zůstavitel nemůžete číst ani psát, kdo jmenovitě listinu napsal a kdo přečetl a jakým způsobem jste potvrdil, že se jedná skutečně o vaši vůli. Všichni tři pak musí závěť podepsat.
Poslední forma je tzv. notářský zápis. Notář s vámi může závěť nejen sepsat, ale také ji může uložit do tzv. registru závětí.
Máte tak jistotu, že se závěť neztratí. Do centrálního registru závětí můžete uložit i vlastnoručně, či se svědky sepsanou závěť. Notářský poplatek za sepsání závěti formou notářského zápisu činí 900 korun, za uložení závěti zaplatíte 800 korun.
Již napsanou závěť zrušíte jejím zničením a nebo tím, sepíšete novou s pozdějším datem. Závěť můžete také odvolat (stejnou formou, jakou jste ji sepsal). A nezapomeňte – společná závěť více zůstavitelů je neplatná. Závěť má přednost před tzv. děděním ze zákona. Pokud tedy nesepíšete závěť, dědění proběhne podle zákona (§473 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.) a v něm popsaných dědických tříd.


 

 

 

 

 

 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one