Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

Práce při důchodu

Co dělat, když chci pracovat v důchodu?

 

Máte moc nízký důchod a chcete si trochu přilepšit? Pokud vám zdraví stále slouží, můžete si k důchodu i přivydělat. Musíte ovšem splnit jisté podmínky.

Často vídáme inzeráty, že se hledá důchodce k částečnému nebo plnému pracovnímu úvazku. Ale může vůbec důchodce pracovat, aniž by přišel o pravidelně vyplácený státní důchod? Odpověď skýtají následující řádky.

Občan, který pobírá starobní důchod, může uzavírat pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti pouze na dobu určitou, maximálně však na jeden rok. Důchodce má za povinnost oznámit ČSSZ vstup do zaměstnání, popřípadě změnu pracovního poměru, který by měl za následek zastavení výplaty starobního důchodu a vrácení dávky vyplacené neprávem. Nemocenská se pracujícím důchodcům poskytuje nejdéle 84 kalendářních dnů.

Kromě obecného starobního důchodu, můžeme pobírat i předčasný starobní důchod. Přiznání tohoto druhu důchodu také neznamená, že si nelze dále přivydělávat. Výdělečná činnost vykonávaná souběžně s pobíráním předčasného starobního důchodu však nesmí být v takovém rozsahu, aby založila účast na důchodovém pojištění.

Za výdělečnou činnost nezakládající účast na důchodovém pojištění se považuje například výkon práce dohodou o provedení práce, nebo podnikání (jako OSVČ), pokud ovšem příjem z této činnosti nedosáhne (po odpočtu výdajů) výše zakládající účast na důchodovém pojištění. Tou je pro rok 2006 částka 45.200 Kč.

Pokud se rozhodnete pracovat i v důchodě, musíte tento příjem zdanit. Daní z přijmu podléhá i ta část důchodu, která za kalendářní rok 2006 přesáhne částku 198.000 korun (tj. nad 16.500 korun měsíčně). Do této částky se započítává i případný souběžný pozůstalostní důchod. V tomto případě musí důchodce podat do 31. března následujícího kalendářního roku daňové přiznání na příslušném finančním úřadě a částku daně z příjmu zaplatit.

 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one