Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

Navýšení důchodu

Valorizace důchodů od r. 2017

https://www.naseduchody.cz/valorizace-duchodu.html

 

 

Co dělat, když chci navýšit důchod?

 

Kdo by si nepřál pobírat vyšší důchod než jaký mu náleží? Jak ale docílit navýšení? Valorizaci nijak neovlivníme, přepočet důchodů je plně v naši moci.

Jsou dvě možnosti navýšení důchodů – valorizace a přepočet starobního důchodu. Tyto dva pojmy mohou být často zaměňované. Oba výrazy znamenají zvýšení důchodu. Rozdíl je však dosti podstatný. Zatímco valorizace se týká již přiznaných a poskytovaných důchodů, přepočet ovlivňuje důchody budoucí, tj. stále ještě nevyplácené. Druhá odlišnost je v tom, že valorizaci nijak neovlivníme, přepočet však závisí pouze na nás samotných.

Zjednodušeně řečeno, valorizace důchodů slouží k udržení stálé životní úrovně důchodců. Proto by měla minimálně kopírovat zvyšování cen v ekonomice. Aby nedocházelo k zvětšování příjmových rozdílů, neboli též chudobě důchodců, je možné zavést i zvýšení důchodů na základě růstu mezd v ekonomice.

V současné době v České republice existují dva termíny valorizace. Pravidelné zvyšování probíhá vždy v lednu a je stanovováno do konce září roku předcházejícího. Mimořádný termín nastává až v případě 10% a vyšší hodnoty inflace. V pravidelném termínu by mělo docházet k navýšení důchodů minimálně o součet hodnoty loňské inflace a třetiny růstu reálné mzdy ve stejném období.

Přepočet důchodů, jak již bylo nastíněno, se týká ještě nevyplácených starobních důchodů. Vliv na výši již přiznaných ovšem nepobíraných důchodů má vliv především výkon výdělečné činnosti konané po datu přiznání. Výdělečnou činností se přitom rozumí činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Pokud tedy budete pracovat i nadále a nebudete přitom pobírat důchod, můžete očekávat navýšení této dávky – respektive bude se zvyšovat procentní výměra, a to za každých 90 kalendářních dnů o 1,5 % výpočtového základu.

V případě, že se rozhodnete pracovat déle a navýšit si důchod, nezapomeňte o přepočet požádat. Automaticky se tato činnost neprovádí.

Navýšení důchodů v r.2018

 
Zde si můžete vypočítat jaký důchod vás čeká od 1.1.2018
 

http://kupnisila.cz/valorizace-duchodu/

 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one