Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

Kalkulátory pro výpočet důchodu v r.2010

Výpočet důchodu

Samotný výpočet důchodu je obtížný. Princip výpočtu se pokusíme zjednodušit a shrnout v následujícími odstavci.

Pro výpočet důchodu potřebujete následující údaje: dobu pojištění, rozhodné období a vyměřovací základy jednotlivých let. Doba pojištění už byla podrobně probrána výše. Rozhodné období je třicet kalendářních roků bezprostředně předcházejících roku přiznání důchodu. Pokud byl důchod přiznán do roku 2016 (včetně), rozhodné období počíná kalendářním rokem 1986. Vyměřovací základ je do roku 1996 stanoven jako hrubý roční výdělek, od tohoto roku se stanoví ve stejné výši jako vyměřovací základ na stanovení pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Roční vyměřovací základ  představuje součin úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za příslušný kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (z důvodu aktualizace ročního vyměřovacího základu).

Osobní vyměřovací základ, z něhož se určuje výpočtový základ, se stanoví, jako měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období. Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Počet dnů se snižuje o výlučné doby. Výlučné doby jsou dny, kdy nám nenáležela mzda (např. nemoc).

Po zjištění osobního vyměřovacího základu je potřeba udělat redukci. Redukční hranice určují část osobního vyměřovacího základu, které se do výpočtového základu započtou plně, 30 %, respektive 10 %. Jejich výši stanoví každoročně vláda nařízením. Celkový důchod nakonec vypočítáme jako součet základní výměry, která je stanovena dle vládního nařízení a procentuální výměry z předešlých výpočtů.

 


 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one