Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.

Jak si zažádat o důchod

 

 

K žádosti o starobní důchod musíte doložit:

Občanský průkaz, cizinci pas a případně povolení k pobytu.

Doklad o studiu nebo o vyučení.

Doklady, které prokazují období zaměstnání nebo evidenci na úřadu práce.

Co předkládají muži

Muži musí ČSSZ dodat potvrzení o výkonu vojenské, případně civilní služby.

Pokud muž pečoval o dítě do čtyř let věku, musí předložit rozhodnutí OSSZ/PSSZ/MSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení /Pražská správa sociálního zabezpečení/Městská správa sociálního zabezpečení-v Brně) o době a rozsahu péče, které bylo vykonávané a ukončené do 30.6. 2007.

Co předkládají ženy

Ženy musí doložit prokazující výchovu a péči o děti. Sem patří: rodné listy dětí, popřípadě výpisy z matrik narozených i osvojených dětí (doklad o datu osvojení, rozhodnutí o svěření do péče).

Prokazuje-li žena, že pečovala o dítě manžela, předkládá úmrtní list matky dítěte (výpis z matriky úmrtí) anebo rozhodnutí soudu, že dítě bylo svěřeno do výchovy jejího manžela a doklady prokazující dobu trvání manželství s otcem dítěte (oddací list, popř. úmrtní list nebo rozsudek soudu o rozvodu manželství)

Péči o děti do 4 let věku prokazují ženy vždy formou čestného prohlášení (bez ohledu na to, ve které době tato péče probíhala), a to na předepsaném tiskopisu

Žádat o důchod může i zvláštní příjemce

Pokud chce příbuzný vyzvedávat důchod za nemocného důchodce, musí požádat obecní úřad v místě bydliště důchodce, aby jej ustanovil tzv. zvláštním příjemcem. Obecní úřad je povinen této žádosti vyhovět v případě, že důchodce není schopen sám důchod přijímat. Důchodce s tím musí souhlasit. Pokud by byl důchodce hospitalizován déle než 1 měsíc, může mu pošta na jeho žádost posílat důchod do zdravotnického zařízení. Důchod může být také po dobu 3 měsíců uložen na poště, po uzdravení si jej může důchodce sám vyzvednout," vysvětluje Pavel Gajdoš, tiskový mluvčí ČSSZ.

K žádosti o důchod musíte také přiložit potřebné originály dokladů nebo úředně ověřené fotokopie. Pokud si nebudete vědět rady, pomůže vám příručka budoucího důchodce, kterou vydává Česká správa sociálního zabezpečení.

Do důchodového pojištění se započítávají také tzv. náhradní doby pojištění. Náhradní dobu pojištění upravuje § 11 až 14 Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění . Podle zákona je nutné, aby tato doba byla získána na území České republiky a že trvala aspoň jeden rok, může být i přerušovaná. Do náhradní doby patří například vojenská a civilní služba, péče o dítě do čtyř let věku, evidence na úřadu práce, péče o bezmocnou osobu, studium atd.

 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one