Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.
Jak poznáte, že jste opravdu staří?

Když budete v učebnicích dějepisu nacházet věci, které si pamatujete z novin.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.
Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, abychom ji zlepšili.
 

 

Pozor na předčasný důchod od 1.1.2010

Kdo chce odejít do důchodu o více než dva roky předčasně, by měl nyní zpozornit. Představte si situaci, že vám ke 20. prosinci 2009 chybějí do důchodového věku přesně tři roky, tj. 1 096 dnů. Pokud byste odešli do důchodu k tomuto datu, snížení by činilo (1096 : 90 = 12,18) 13 krát 0,9 %, tedy 11,7 % výpočtového základu. Pokud byste ale datum přiznání posunuli o 16 dnů, postupovalo by se už podle nové úpravy. Přestože by vám tedy chybělo do důchodového věku pouze 1 080 dnů, činilo by snížení za prvních 720 dnů sice 8 krát 0,9 %, tedy 7,2 %, ale za dalších 360 dnů již 4 krát 1,5 %, tedy 6 %, celkem 13,2 % výpočtového základu. Na druhou stranu pokud zažádáte o důchod před 1.1.2010, příjmy dosažené v roce 2009 se vám nezapočtou do vyměřovacího základu.

Budu mít na důchod vůbec nárok?

I po 1.1.2010 budete muset splnit dvě základní podmínky. A to dosažení důchodového věku a dobu pojištění. Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2010 a bude chtít požádat o důchod, bude muset mít dobu pojištění 26 let, tedy o rok více než letos. Existuje i možnost odejít do důchodu s dobou pojištění 16 let, ale to byste museli v roce 2010 dosáhnout věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození.

Další možností je předčasný odchod do důchodu. K tomu je zapotřebí dosáhnout alespoň věku 60 let (pokud váš důchodový věk činí alespoň 63 let), nebo vám do dosažení důchodového věku ode dne přiznání starobního důchodu chybí nejvýše 3 roky (pokud váš důchodový věk je nižší než 63 let). Vybrané skupiny mohou odejít do důchodu i v mnohem nižším věku, platí to především pro horníky, některé zaměstnance ve veřejných službách apod.

Informativní list důchodového pojištění

Vše potřebné najdete v tzv. osobním informativním listě důchodového pojištění, o který lze požádat Českou správu sociálního zabezpečení podle § 40a zákona č. 582/1991 Sb. Tento list obsahuje přehled dob důchodového pojištění a za dobu od roku 1986 přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Správa sociálního zabezpečení ho zašle do 90 dnů. Pokud se některá doba zaměstnání či studia v tomto listu neobjeví, můžete je prokázat čestným prohlášením vás a dále dvou svědků. Tzn. sehnat dva kolegy či spolužáky. A podložit to všemožnými dokumenty včetně fotokopií.


Kdy podat žádost o starobní důchod?

Chcete přiznat důchod k 1.4.2010? Žádost o důchod můžete podat nejdřív tři měsíce před tímto datem nebo i dříve. Pokud je žádost podána v době od začátku čtvrtého do konce pátého měsíce před tímto datem, přeruší ČSSZ řízení a pokračuje v něm až od prvního dne, kdy mohla být žádost podána. Pokud je ale žádost podána ještě dříve, ČSSZ řízení bez dalšího zastaví. Žádosti sepisují okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení.


Co když požádám ještě letos, postihne mě novela od 1.1.2010

Pokud vznikl nárok na důchod před 1.1.2010, ale nebylo o něm pravomocně rozhodnuto, bude se rozhodovat podle právních předpisů účinných před tímto dnem. To samé platí pro přiznání, odnětí nebo změnu výše těchto důchodů za dobu před 1.1.2010, i když o nich už bylo pravomocně rozhodnuto.

To samé platí pro dobu pojištění. Neděste se, pokud jste někde slyšeli, že doba studia na VŠ už nebude dobou pojištění. Doby důchodového pojištění a náhradní doby důchodového pojištění získané před 1.1.2010 se totiž budou hodnotit podle právních předpisů účinných před tímto dnem. Takže není důvod k panice.

Panuje také obava, že náhradní doby pojištění se už nebudou pro nárok na důchod počítat v plné výši jako dosud. Nejprve si vysvětleme, co znamená náhradní doba pojištění. To je doba, kdy neplatíte pojistné, přitom se vám započítává do doby pojištění. Od 1.1.2010 se tato doba bude pro vznik nároku na důchod počítat v krácené výši, ale pro náhradní doby pojištění získané před 1.1.2010 platí výjimka. Podmínkou je ovšem, že vám nárok na důchod vznikne před rokem 2019.

Jak se změní souběh pobírání důchodu a výdělečné činnosti?

Dost podstatně. Při výdělečné činnosti bude po 31.12.2009 možné pobírat kromě celého i polovinu starobního důchodu. Současně ze zákona zmizí podmínka stanovená pro nárok na výplatu starobního důchodu v podobě pracovněprávního vztahu sjednaného nejdéle na dobu jednoho roku.

 

BARVY ŽIVOTA
Web pro seniory,
ale i později
narozené.
Díky,že jste sem
zavítali,
zase se vraťte !!!

 

 
Víte, proč v domově důchodců neexistuje šikana? Protože nikdo neví, za kolik to má.
Mladé dovede být každé tele, ale zestárnout, holenku, to je kumšt.
Co to jsou domovy důchodců?

To je pomsta dětí za jesle a mateřskou školku.
Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.
Nikdy nediskutujte s blbcem. Stáhne vás na svoji úroveň a vyhraje zkušeností.
Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Děkuji za Vaši milou návštěvu a doufám, že se zase vrátíte ! ! !

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one